Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang web: vpbanksme.vn

Chủ sở hữu: Lý Hòa Hơn

Ngày hiệu lực:  18/12/2023

Giới thiệu:

Trang web vpbanksme.vn trước đây do một đơn vị khác chủ quản và sử dụng. Hiện nay, trang web được Lý Hòa Hơn mua lại và phát triển với nội dung liên quan đến Du học, tư vấn tài chính, doanh nghiệp.

Mục đích:

Cung cấp thông tin chung về Du học, tư vấn tài chính, doanh nghiệp, giúp người dùng tham khảo và tra cứu thông tin hữu ích.

Phạm vi thông tin:

 • Du học:
  • Tin tức du học
  • Hướng dẫn du học
  • Giới thiệu các trường học và chương trình học được công khai
  • Chia sẻ kinh nghiệm du học
  • Giới thiệu các học bổng du học công khai
 • Tài chính:
  • Tin tức tài chính
  • Kiến thức tài chính
  • Lời khuyên đầu tư
  • Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính độc lập
 • Doanh nghiệp:
  • Tin tức kinh doanh
  • Kiến thức khởi nghiệp
  • Hướng dẫn quản lý doanh nghiệp
  • Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh
  • Dòng tiền doanh nghiệp

Lưu ý:

 • Tính chính xác:
  • Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin trên trang web vpbanksme.vn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của tất cả thông tin được cung cấp.
  • Người dùng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trên trang web.
 • Liên kết:
  • Trang web vpbanksme.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của các trang web được liên kết.
 • Thay đổi:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trang web vpbanksme.vn và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào.
  • Người dùng nên truy cập trang web thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.
 • Trách nhiệm:
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web vpbanksme.vn.
 • Bản quyền:
  • Tất cả nội dung trên trang web vpbanksme.vn được bảo vệ bản quyền bởi  vpbanksme.vn
 • Liên hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
   • Email:
   • Email: lyhoahon88@gmail.com
   • Điện thoại: 0931346386

Bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này chỉ có hiệu lực bằng tiếng Việt.

Cam kết:

 • Cung cấp thông tin hữu ích và cập nhật
 • Cập nhật nội dung thường xuyên
 • Đảm bảo tính bảo mật thông tin
 • Tuân thủ các quy định pháp luật

Lời khuyên:

 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định
 • Sử dụng thông tin trên trang web một cách có trách nhiệm
 • Báo cáo vi phạm bản quyền hoặc nội dung sai lệch

Liên kết hữu ích:

 • Chính sách bảo mật
 • Luật sở hữu trí tuệ:
 • Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này là một phần quan trọng của trang web vpbanksme.vn. Người dùng nên đọc kỹ bản tuyên bố này trước khi sử dụng trang web.